24. Gij zult niet lijden

De meeste van de tien geboden beginnen met “Gij zult niet”. Dat wordt meestal uitgelegd als gebiedende wijs, vandaar ook de naam geboden. Maar je kunt het ook zien als toekomstige tijd, als een belofte, een beschrijving van hoe we leven na onze huidige groeispurt van bewustzijn.

Heb je er weleens over nagedacht dat jouw lijden anderen negatief beïnvloedt? Zoals het jou geen goed doet als een ander niet lekker in z’n vel zit geldt dat andersom ook. Dat betekent dus dat als jij je zorgen maakt over je kind, over je ouder of een vriendin je bijdraagt aan het leed, terwijl je uiteraard het beste wenst voor diegene. Bovendien doet het jou natuurlijk ook geen goed, en zorgen voor jezelf is eerste prioriteit als je iets voor een ander wilt betekenen.

Nou zal ik de laatste zijn om een beschuldigende vinger op te steken of te zeggen dat je je geen zorgen màg maken. Ook voor mij is dit een leerproces. Maar ik vond het wel een eye-opener toen ik dit hoorde. Je geen zorgen maken wekt de indruk dat je er niet om geeft, het lijkt koud, maar is dus beter. Dat is een extra motivatie om eraan te werken. Emotionele hygiëne noemde Osho dat, net als je doucht en je tanden poetst.

Pijn hoort bij het leven. Fysiek waarschuwt het ons dat er iets beschadigd is in ons lichaam. Mentaal-emotioneel kun je het zien als wegwijzer; het waarschuwt ons als we zijn afgedwaald van liefde, van de waarheid. Maar lijden is iets anders, dat veroorzaken we met onze gedachten over pijn. We gaan lijden door gedachten als “Ik kan dit niet aan” of “Dit stopt nooit”. We kunnen ook pijn uit het verleden of mogelijke pijn in de toekomst naar het hier en nu halen. Je maakt dus van pijn lijden door je gedachten, je perspectief.

Ik had eens een cliënte die het onmogelijk vond om het gebeurde in haar leven te accepteren, het gebeurde was tè groot, tè erg, tè pijnlijk. Ze wist bijna zeker dat ze in dit leven niet meer ging meemaken dat het “goed” kwam. Gelukkig kon ik haar helpen om in te zien dat wij niet weten wat goed is, dat onze blik als mens te beperkt is om te zien waarom bepaalde dingen gebeuren. Ze vond haar vertrouwen terug dat alles goed was ook al kon ze dat nog niet zien.

Behalve dat anderen jouw trilling voelen en zich dus minder prettig voelen bij jou als je lijdt is er nog iets waar anderen mee te maken krijgen. Je empathie, je inlevingsvermogen, neemt toe door levenservaring op te doen. Maar zolang je zelf lijdt heb je geen ruimte om anderen te helpen. Je kunt hun leed wel invoelen maar kunt verder weinig voor ze betekenen. Net zoals je jezelf niet kunt helpen zolang je in de slachtofferrol zit.

Pas als je je perspectief veranderd hebt kun je iets doen voor jezelf en dus ook voor een ander. Lukt het jou het cadeau onder de pijn te vinden en te zien hoe je erdoor bent gegroeid? Ben je al in staat de andere kant van de medaille, de vreugde van het leven, te zien? Je kunt je pijn vergelijken met weeën bij de geboorte van een nieuw mens of een nieuwe wereld. Er zijn zelfs mensen die dankbaar zijn dat ze kanker kregen omdat ze er zoveel van geleerd hebben.

Ik hoorde pas zeggen dat lijden komt door egocentrisch denken. Hoewel daar wat in zit vind ik het niet erg liefdevol naar jezelf het zo te benoemen. Veroordeling zal bovendien niet helpen en compassie wel. “Gij zult niet lijden” is een belofte voor als je meer bewust wordt. Als het lukt minder te lijden kun je weer contact maken met je ziel. Dan voel je dat alles perfect is op dat niveau. Er komt compassie voor jezelf en anderen. Bovendien kun je dan een positieve rol spelen in de wereld.

Epictetus schreef al dat we niet lijden door een situatie maar door onze gedachten daarover. We kunnen een pijnlijke gebeurtenis gaan zien als een casus die we kunnen oplossen door het vinden van een ander perspectief. Dan wordt pijn geen lijden. We kunnen er zoveel van leren op die manier! Daarna voel je veel meer liefde en compassie voor jezelf en anderen. Dat brengt vrede en vreugde.

Heel veel liefs, Edith

Oefening

(Vrij naar het fanclubspel van Willem de Ridder. Neem de vragen op, bijvoorbeeld op je telefoon, met pauzes ertussen zodat je ze kunt beantwoorden. Of zet ze op papier met ruimtes om ze te beantwoorden)

Sluit je ogen en concentreer je op je gevoel. Kun je de energie, de vibratie voelen? Ben je bereid het gevoel te accepteren en het precies zo te laten als het is? Ben je bereid steun te ontvangen voor het voelen van liefde voor jouw gevoel? Ben je bereid te aanvaarden dat deze situatie een bedoeling heeft, ook al begrijp je op dit moment niet wat dat is? Kun je jouw interpretatie van deze situatie als ‘goed’ of ‘slecht’ laten varen? Kun je, in het geval dat er één of meer andere personen bij de situatie betrokken zijn, accepteren dat jij hen hebt aangetrokken in je leven? Neem de tijd om deze situatie eens van de andere kant te zien. Open je voor een heel andere interpretatie. Kun je de perfectie zien en voelen van alles wat er in deze situatie gebeurt, precies zoals het is? Voel de essentie die je werkelijk bent. Verbindt deze liefdevolle essentie met de essentie van alle anderen die bij deze situatie betrokken zijn. Open je hart en laat dit gevoel van liefde groeien en groeien. Laat deze overvloed aan liefde de situatie en iedereen die erbij betrokken is omhelzen, ook jezelf. Voel liefde voor jezelf terwijl je al die liefde voelt en alle kracht die in deze liefde besloten ligt.

Schrijven kan ook goed helpen. Je kunt eerst je verhaal schrijven en daarna vanuit een ander perspectief nog eens. Bijvoorbeeld vanuit de “dader” bekeken en daarna schrijven vanuit de toekomst zodat je terugkijkt en ziet wat je van die gebeurtenis geleerd hebt.

Je kunt kijken naar dieren of kleine kinderen met pijn en dat als je voorbeeld nemen.

EFT kan helpen bij emotionele (https://youtu.be/S5l70B3BA8c) en bij langdurige fysieke pijn (https://youtu.be/HbTTZlfvjkQ)

Verder lezen, luisteren en kijken

Preethaji legt in deze video uit waarom je anderen benadeelt door te lijden: https://youtu.be/hbAx-NpyEMo en https://youtu.be/jigaU6raMmw
Het boek The four sacred secrets van haar en haar man Krishnaji sluit daarop aan.

Eckhart Tolle schrijft in The power of now (De kracht van het nu in het Nederlands) over wat er gebeurt als je met je gedachten in het verleden blijft hangen of naar de toekomst dwaalt. Hij heeft het ook uitgebreid over het emotioneel lichaam zoals hij dat noemt en dat we dat sterker maken door ons lijden. Zie ook https://www.bing.com/videos/search?q=eckhart+tolle+emotions&view=detail&mid=DE3895781B995F7C8000DE3895781B995F7C8000&FORM=VIRE

Brian Hubbard heeft het in The untrue story of you (Het verleden verlichten in het Nederlands) over hoe we pijn verergeren door ons verleden en onze gedachten. Hij beschrijft ook een 21-daags programma om dat los te laten.

De Dalai Lama heeft het in zijn boeken De kracht van mededogen en De kracht van het goede over emotionele hygiëne en compassie voor jezelf en anderen.

Neale Donald Walsh beschrijft in zijn trilogie Conversations with God (Gesprekken met God in het Nederlands) zijn hele ontwikkeling vanuit de slachtofferrol naar meer bewustzijn.

Steven C. Hayes beschrijft in A liberated mind (in het Nederlands De kracht van psychologische flexibiliteit) hoe je door emoties/pijn helemaal toe te laten ze kunt laten zakken en dus niet in lijden omzetten.

Osho schrijft in dit stukje over het omgaan met emoties en zorgen dat je er anderen niet mee belast: Emotional Ecology: Schoon Schip Maken (osho.com)

In de nieuwsbrieven Kun jij loslaten en vertrouwen?, Wat moet ik met de emoties van anderen?, Omgaan met emoties kun je ook verder lezen.

Wil je reageren? Laat me weten of de oefeningen lukken en of je vragen of suggesties (ook voor andere onderwerpen) hebt. Of discussieer nog even met me verder. Ik zie je reactie graag: edith@verwondering.nu.

Ik krijg veel positieve reacties. Vind jij het ook leuk om de nieuwsbrieven van Verwondering.Nu te lezen? Zou je die dan door willen sturen aan iedereen die geïnteresseerd zou kunnen zijn? Je doet me daar een groot plezier mee!

Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwsbrief van Verwondering.Nu