Edith

Mijn bewogen leven heeft mij geleerd dat je vanzelf weer dankbaarheid en vreugde voelt als je je emoties omarmt en blijft vertrouwen. Dat klinkt wel erg makkelijk zo, en dat is het eigenlijk ook, maar ik ben gewoon een mens en zit dus ook mijn eigen geluk regelmatig in de weg. Ik gebruik dan mijn tot nu toe opgedane wijsheid, zelfcompassie en ingevingen. Verder maak ik dankbaar gebruik van de kerngroep van Verwondering.Nu, gesprekken met oude wijze mensen en stervenden die ik heb gehad, heel veel boeken, video’s en cursussen.

Als kind verwonderde ik me al over het menselijk lichaam, bovendien fascineerden het sociaal-emotionele en het spirituele mij mateloos. Als 10-jarige wist ik al dat ik wijs wilde worden maar dat niet alleen uit boeken kon halen. Leren en leven zijn voor mij bijna synoniem met elkaar maar het is duidelijk dat ik als mens de volledige waarheid niet kan bevatten. Maar de inzichten die ik gekregen heb wil ik graag doorgeven aan iedereen die er iets aan heeft. Op die manier hoop ik mensen te helpen herinneren aan wat ze al weten. Dat doe ik als vroedvrouw van bewustzijn; ik help al m’n hele leven mensen (inclusief mezelf) bij de barensweeën en geboorte van een meer verlichte versie van zichzelf.

Als 7-jarige mocht ik bij het schoolkerstfeest een brandende kaars binnenbrengen. Daarmee werden via via de kaarsjes van alle mensen in de kerk aangestoken. Die ervaring van één lichtje brengen en hoe zich dat uitbreidt in een groep is me bijgebleven. Ik kreeg al jong ervaringen op spiritueel gebied, vooral vanaf 1993 gebeurde dat vaker omdat ik ging mediteren. Natuurlijk zijn er perioden geweest waarin dat wat minder was maar in de loop van de tijd is het versterkt zodat het nu een normaal onderdeel is van mijn leven. Ik ben heel dankbaar dat ik altijd antwoord krijg op mijn vragen en veel spontane ingevingen. Daarnaast heb ik bijvoorbeeld een aantal vorig leven-ervaringen gehad, voel ik energie en de liefde van Moeder Aarde. In 2003 ontdekte ik dat “ik” niet besta als individu en het leven zich in al haar pracht en perfectie afspeelt via ons. In de loop van de tijd daarna ben ik gaan inzien dat ik óók wel besta en een taak heb in het hier en nu zoals elke cel in je lichaam dat ook heeft.

Ik heb gewerkt als oncologieverpleegkundige in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Daarna heb ik jaren een praktijk gehad als personal coach waarvoor ik opleidingen in de VS gedaan heb. Terwijl ik de Voortgezette Opleiding Social Work en de Master Klinische Verplegingswetenschappen/Gezondheidspsychologie (Drs./MSc) deed heb ik gewerkt aan diverse projecten voor thuiswonende ouderen. Tenslotte heb ik 10 jaar bij Inholland gewerkt als “docent compassie” zoals ik dat zelf noemde. Daar heb ik ook studenten kunnen coachen die door allerlei sociale, psychische of lichamelijke problemen achterstand hadden opgelopen bij hun studie. Dankzij gezondheidsproblemen tijdens een groot deel van mijn leven weet ik nu ook veel op het gebied van voeding en natuurlijke geneeswijzen. Tenslotte heeft het moederschap en oma zijn mij heel veel geleerd.