50. Stierf Jezus echt voor onze zonden?

Kerken vertellen ons al zolang ze bestaan over de wraakzuchtige God die zijn zoon stuurde om de straf voor de mensheid op zich te nemen. Als wij dat geloven komen wij in de hemel, zo niet gaan we naar de hel. Hoe we leven heeft daar niet zoveel invloed op want we zijn allemaal al zondig geboren.

Ik heb dit altijd lastig gevonden, een God van Liefde past me beter. Een vader die zijn zoon zijn wraak op de mensheid laat dragen begrijp ik niet. Bovendien, het woord zonde betekent volgens de kerk zoiets als schuld. Maar ik gebruik het liever als jammer, als een gemiste kans. Is Jezus misschien  gestorven om ons te laten zien hoe we gebruik maken van die kansen?

Volgens de bijbel was Jezus als kind jaren in Egypte. Bovendien zijn er behoorlijk wat aanwijzingen dat Jezus tussen z’n 13e en 29e in India en China in opleiding is geweest. De Essenen hadden daar allemaal contacten en zo’n hoog ontwikkelde ziel was heel welkom. Na zijn opstanding zou hij weer gezien zijn in India en China, maar ook in de Engelse gebieden van de Druïden en in Zuid Frankrijk bij de Katharen waar Maria Magdalena en zijn kind(eren) waren.

Dat zou waar kunnen zijn want reizen over land kon via de zijderoute en over zee kon hij met schepen van zijn oom; Jozef van Arimathea. Of misschien creëerde hij verschijningen zoals die bekend zijn van zijn moeder Maria door astraal te reizen? Dat soort technieken waren bekend in India en China, waarschijnlijk kenden de aanhangers van Isis in Egypte die ook. De overeenkomsten in de boodschap en daden van Jezus met het Boeddhisme worden zo ook begrijpelijk.

Als hij inderdaad in de leer geweest is bij al die spirituele stromingen is het mogelijk dat hij helemaal niet gestorven is aan het kruis. Mogelijk is hij schijndood geweest door bepaalde kruiden of meditatietechnieken te gebruiken. Zijn oma Anna, de Maria’s en de apostelen zouden hem daarbij ook energetisch geholpen hebben. De hele kruisiging was dan dus een project van die hele groep.

De grote vraag blijft natuurlijk waarom. Het zou kunnen dat hij ons wilde bevrijden van de angst voor de dood. Misschien wilde hij ons laten zien wat een mens allemaal kan. Hij heeft altijd gezegd dat wij ook konden wat hij kon en zelfs meer. Hij wilde vooral ons voorbeeld zijn. Het zou dus logisch zijn als hij ons daarmee iets voor wilde doen, iets wilde laten zien dat hij met woorden niet kon overbrengen. In de bijbel vind je er alleen metaforen over die niet heel duidelijk zijn.

Misschien denk je bij Goede Vrijdag aan lijden en loutering. Het is natuurlijk zo dat leed je helpt om compassie te ontwikkelen. Ik las ooit dat wijze woorden òp je hart terecht komen en de wijsheden pas binnenkomen als dat breekt. Je kunt het ook vergelijken met een zaad dat open moet breken om wortel te schieten. Misschien is dat ook een boodschap van het lijdensverhaal. Maar ik denk dat het vooral over het niet identificeren met het lichaam gaat. Het bewust worden dat je veel groter bent dan je lijf. Over Anna, de oma van Jezus, wordt gezegd dat ze dan 600 jaar oud is geworden!

Het blijft natuurlijk de vraag of Jezus wel of niet stierf. Maar in mijn ervaring is sterven niet iets dat op een bepaald moment gebeurt. Het is een proces. Vroeger werden mensen dood verklaard als hun hart stil stond, nu gaan we dan snel reanimeren. Nu zeggen we dat iemand dood is als we geen activiteit in de hersenen meer kunnen meten. Maar misschien is dat over een aantal jaren anders. Er zijn genoeg verhalen van mensen die toch teruggekomen zijn.

Volgens mij wilde Jezus ons laten zien dat we veel meer kunnen als mens dan we voor mogelijk houden. We moeten daarvoor technieken leren maar vooral gaan zien dat we niet beperkt zijn tot ons lichaam en onze zintuigen. Misschien zijn er geen beperkingen, alleen kansen en mogelijkheden!

Heel veel liefs, Edith

Oefeningen

Probeer vooral met een open blik te kijken naar zaken. Het enige wat we kunnen vaststellen is dat we iets nog niet kunnen of nog niet begrijpen. Dat geldt voor wat de kerk ons vertelt èn voor allerlei andere verklaringen.

Mediteer eens op het symbool van het kruis. Er is een lange verbinding tussen hemel en aarde, de band met het AL is dus belangrijk. De kortere, horizontale, verbinding is met andere mensen en gebeurtenissen in de wereld.

In deze video legt Jade Shaw uit over astrale projectie, wat het je brengt en een idee van de ervaring door een aantal filmfragmenten; https://youtu.be/gaMeQxH5Mh4.

Verder lezen, luisteren en kijken

Claire Heartsong schrijft in Anna the grandmother of Jezus en Anna, the voice of the Magdalenes uitgebreid hoe de missie van Jezus voorbereid en ondersteund werd door zijn oma, moeder, vrouw en anderen. Ook zijn studiereizen en initiaties komen aan de orde.

Jezus in India, Tibet and Persia – An Account Missing from the Bible https://youtu.be/TEvomvO8cb0

Jezus was a buddist monk: https://youtu.be/l5rn5ZL9eWQ

Jesus in India https://youtu.be/X6vJIUJdrXo

Marianne Fredriksson schreef in Volgens Maria Magdalena vanuit haar perspectief, de discipel van wie Jezus het meeste hield.

Anne and Daniel Meurois-Givaudan beschrijven in The way of the Essenes niet alleen hoe zij leefden en hun leer maar ook hoe Jezus daar en op andere plekken zijn wijsheid opdeed.

B.D. Ehrman beschrijft in De evolutie van de bijbel zijn onderzoek naar de veranderingen die in de bijbel zijn aangebracht in de loop van de jaren

Je kunt ook verder lezen in de nieuwsbrieven van Verwondering.Nu zoals Het Licht van het kerstkindje, De dood; een cadeau in vermomming, Zijn wij scheppers?, Geloof jij in wonderen?, Is wat we waarnemen echt?

Wil je reageren? Laat me bijvoorbeeld weten of de oefeningen lukken en of je vragen of suggesties (ook voor andere onderwerpen) hebt. Ik zie je reactie graag: edith@verwondering.nu.

Ik krijg veel positieve reacties. Vind jij het ook leuk om de nieuwsbrieven van Verwondering.Nu te lezen? Zou je die dan door willen sturen aan iedereen die geïnteresseerd zou kunnen zijn? Je doet me daar een groot plezier mee!

Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwsbrief van Verwondering.Nu