11. Zijn wij scheppers?

Toen “the Secret” bekendheid kreeg riep dat veel weerstand op in de spirituele wereld. Dat is begrijpelijk want het ging vooral over het creëren van geld en materiële zaken. Het creëren van wat je wilt in de wereld wordt afgeraden of zelfs ontkend in veel spirituele stromingen. Het zou je ego en gehechtheid in de wereld kunnen versterken. Maar scheppen kan ook leiden tot groei in bewustzijn volgens mij.

In begin jaren ’90 leefde ik vanuit een houding van “Uw wil geschiede”; ik vond het aanmatigend onszelf als medeschepper te zien. Later kwam ik tot het inzicht dat je toch eigenlijk al schept als je een taart bakt of een tafel timmert. Bovendien, heb jij ook weleens gemerkt dat als je een auto koopt je er ineens heel veel van datzelfde model rond ziet rijden? Als je dingen gaat zien, die je daarvoor niet opmerkte, is dat ook een soort scheppen in mijn ogen.

Ik las wat over kwantumfysica en kwam erachter dat deeltjes, dus alle dingen die wij zien, pas ontstaan als ze geobserveerd worden door bewustzijn. Iets onderzoeken heeft invloed op wat je onderzoekt. Max Planck zei zelfs dat als je anders kijkt naar iets, dat verandert. Je zou kunnen zeggen dat je iets wat al bestond zichtbaar maakt als je het schept. De Schepper heeft blijkbaar ingebouwd dat wij dingen kunnen creëren hier op Aarde. Vind je dat niet wonderbaarlijk?

We creëren dus constant ons leven, bewust maar ook onbewust. De vraag is natuurlijk hoe je bewust schept wat je wilt. Je kunt dat doen op verschillende manieren ontdekte ik. De eerste is wat we gewoon vinden; een taart bakken, een artikeltje schrijven zoals ik nu doe, een gebouw neerzetten, of zelfs een robot “zelfstandig” laten functioneren. Zo creatief zijn geeft altijd energie, heb jij dat ook?

Je kunt ook mentaal creëren; je gebruikt dan affirmaties, visualisaties of mantra’s. Heb je dat ook weleens gedaan? Ik bedoel bewust in gedachten iets creëren alleen of met anderen. Mensen branden al eeuwen een kaarsje voor iemand die ziek is en uit onderzoek blijkt dat dit soort dingen werken. Zo scheppen we ook vaak onbewust dingen. Als je denkt dat je iets niet kunt of dat iets onvermijdelijk is dan creëer je dat. Zo saboteer je wat je graag wilt. Herken je dat?

Sjamanen gebruiken nog een andere manier om te creëren. Zij zoeken diverse mogelijke “toekomsten”. Misschien is dat hetzelfde als iets fantaseren; Goethe zei dat we niets kunnen verzinnen wat niet mogelijk is. Uit de mogelijke toekomsten kiezen de sjamanen wat ze het liefst willen en versterken dat door er aandacht aan te geven. Zo wordt de kans dat dat gebeurt bijvoorbeeld vergroot van 1% naar 90%. Zij vragen daarbij meestal de hulp van andere mensen, overledenen, engelen en andere krachten die groter zijn dan zij. Net als westerse mensen hulp vragen in meditatie of door een gebed.

Volgens mij creëert je ziel de belangrijkste dingen in je leven. Voor je geboorte kiest je ziel je ouders en grote gebeurtenissen in je leven. Bijvoorbeeld; je krijgt een ongeluk en een bijna-doodervaring als je 20 bent. Dat is niet iets wat je zou kiezen als de persoon die je dan bent, dus regelt je ziel dat volgens mij. Zo’n gebeurtenis is namelijk vaak doorslaggevend voor het halen van je doelen in dit leven. Heb jij ook weleens een ervaring gehad waardoor je bewustwording enorm versneld werd?

Scheppen is een samenwerkingsproject volgens mij; je doet dat samen met de Bron. Dat werkt het beste als je aan het Universum overlaat hoe iets gaat gebeuren. Jij kiest alleen de uitkomst en zet de eerste praktische stapjes; het kan via een serie van “toevalligheden” gebeuren of met een regelrecht wonder in jouw ogen. Toch speelt ook hier overgave een rol; nadat je de uitkomst gekozen hebt moet je die loslaten. Het is de kunst om te vertrouwen dat het eindresultaat goed is, zèlfs als die anders is dan jij nu wenst.

Het scheppen helpt je op je pad naar bewustwording. Hoe minder je vanuit je ego creëert en hoe meer je met liefde bezig bent hoe beter en sneller het creëren werkt. We hebben vrije keuze in dit leven maar wat we ook kiezen het leidt naar bewustwording, vind je dat niet prachtig? Bovendien; we kunnen scheppen samen met de Schepper en kunnen altijd genieten van wat er al voor ons geschapen is!

Heel veel liefs, Edith

Oefening

  1. Begin met het accepteren van de situatie zoals die nu is. Als je innerlijke strijd voelt met wat nu eenmaal zo is bereik je niet wat je wilt want je geeft je aandacht aan de huidige situatie.
  2. Heel zoveel mogelijk wonden en twijfels bij jezelf die je visie overschaduwen. Ook hier geldt; wat aandacht krijgt dat groeit, dus ook dingen die je niet graag wilt.
  3. Fantaseer wat je wilt of door een toekomstmogelijkheid te ontvangen. Haal het naar de tegenwoordige tijd. Visualiseer als je dat kunt, hoor en voel wat je wilt, gebruik zoveel mogelijk zintuigen tegelijk. Voel je dankbaar en enthousiast voor die visie. Dat gevoel vasthouden helpt; dan kan je bestelling afgeleverd worden op dezelfde frequentie (daarover in een latere nieuwsbrief meer).
  4. Maak jezelf tot gereedschap van je visie. Je gaat samenwerken met God, zet dus steeds de stappen die je kunt zetten en vertrouw erop dat Zij de rest doet.
  5. Het helpt als je het creëren samen met anderen doet, dus ondersteun en stimuleer elkaar zo mogelijk.
  6. Vergeet niet dat je niet kunt creëren voor anderen (die hebben ook vrije keuze) en dat je het “hoe” loslaat. De Bron heeft veel meer mogelijkheden dan jij kunt verzinnen dus je loopt vooral in de weg daarmee.

Verder lezen, luisteren of kijken

Gregg Braden heeft in The Divine Matrix (de Goddelijke Matrix in het Nederlands) het creëren beschreven met vooral de bijbel, een aantal apocriefe boeken en de Dode zeerollen als bronnen.

Lynne McTaggart benadert dit fenomeen wetenschappelijk, ze doet uitgebreid onderzoek naar het effect van elkaar steunen bij het creëren en komt tot heel bijzondere resultaten. Ze schrijft daarover in The power of eight (De kracht van acht in het Nederlands). Ook op YouTube kun je haar vinden: https://www.youtube.com/watch?v=SRL4ZE5qwDo

Willem de Ridder beschrijft in zijn Handboek Spiegelogie de principes van Arnold Patent over creëren met je gevoel op een grappige manier.

Esther Hicks schreef onder andere The law of attraction (De rijkdom van de law of attraction). Voor sommigen is dat te schreeuwerig en Amerikaans maar als je daar doorheen kunt kijken is het volgens mij toch wel de moeite waard. Zij is ook uitgebreid op YouTube te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=xhtri84O5eQ

Op Verwondering.Nu kun je o.a. de nieuwsbrief lezen Geloof jij in wonderen? Bovendien kun je in De wereld is je spiegel lezen hoe je de wereld om je heen schept door je eigen schaduw te zien in anderen.

Wil je reageren? Laat me bijvoorbeeld weten of de oefeningen lukken en of je vragen of suggesties (ook voor andere onderwerpen) hebt. Ik zie je reactie graag: edith@verwondering.nu.

Vind jij het ook leuk om de nieuwsbrieven van Verwondering.Nu te lezen? Zou je die dan door willen sturen aan iedereen die geïnteresseerd zou kunnen zijn? Je doet me daar een groot plezier mee!

Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwsbrief van Verwondering.Nu