PRIVACY

Dit is de privacyverklaring van Verwondering.Nu. Hierin wordt onder meer uitgelegd waarom Verwondering.Nu persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, welke gegevens dat zijn en welke rechten jij hebt als het gaat om de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Cookies

Bezoek je de website van Verwondering.Nu dan worden je persoonsgegevens verwerkt met cookies. Technische cookies zijn nodig om de website te laten functioneren. Ook wordt er een programma voor websitestatistieken gebruikt maar daarbij worden jouw gegevens zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

Je persoonsgegevens zijn nodig om nieuwsbrieven te kunnen versturen. Bovendien gebruiken we verjaardagen om een cadeautje te kunnen sturen. Tenslotte worden er (op papier) aantekeningen gemaakt tijdens coaching om beter te kunnen helpen.

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken?

Wij verwerken persoonsgegevens op twee grondslagen; toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG) en voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG).

Alleen na uitdrukkelijke toestemming mag Verwondering.Nu je nieuwsbrieven sturen.

Je kunt die toestemming altijd intrekken door je af te melden voor de nieuwsbrieven.

Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrieven, of gebruik maakt van andere diensten van Verwondering.Nu, worden je gegevens bewaard.

Hoe worden je gegevens beveiligd?

Er worden zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Dit gebeurt volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat jouw gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden als je gebruikmaakt van een online formulier op de website van Verwondering.Nu. Ook worden je gegevens tijdens de verzending versleuteld. Dit betekent dat je gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in toch verkeerde handen terechtkomen.

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van Verwondering.Nu uw gegevens mogen inzien. Bovendien hebben deze medewerkers alleen toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

De aantekeningen die gemaakt worden tijdens coachingsessies worden niet digitaal verwerkt. Het papier waarop zij staan wordt niet vervoerd tenzij, in een uitzonderlijk geval, per se noodzakelijk.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard. Maar soms zijn wij verplicht om je gegevens langer te bewaren bijvoorbeeld als dat in de Archiefwet staat.

Jouw gegevens komen niet bij derden

Jouw gegevens worden nooit gedeeld, met niemand!

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt een aantal privacyrechten. Je kunt bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens Verwondering.Nu van je verwerkt. Als de gegevens niet kloppen, kun je ze laten verbeteren. Je kunt ook vragen om je gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van je gegevens te beperken.

Tot slot kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Als je het niet eens bent met hoe wij uw gegevens verwerken kun je een privacyklacht melden via edith@verwondering.nu.

Vragen?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of over het gebruik van uw persoonsgegevens door Verwondering.Nu? Mail edith@verwondering.nu